IĞDIR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

IĞDIR MERKEZÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ Cadde Üzeri Dükkanı İhale İlanı

IĞDIR MERKEZÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ

Cadde Üzeri Dükkanı İhale İlanı

 

Iğdır MerkezÖğretmenevi ve Aso Müdürlüğü'ne ait cadde üzeri 200 metrekare dükkanın kiralama işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun  51/g maddesi gereğince pazarlık usulü ile ihale edilecektir. Kiralanacak dükkan; lokanta, cafe-restaurant,pastane,düğün salonu vb. şekilde hizmet yürütecek olup bunlar dışında hiçbir ticari faaliyette bulunulamayacaktır.

1) İHALE KONUSU İŞİN    :

a) Niteliği                       : Cadde Üzeri Dükkanın Kiralama İşi

b)Yapılacağı yer             : Iğdır Merkez Öğretmenevi ve Aso Müdürlüğü

c) İşin başlama tarihi      :Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren

d) İşin süresi                   :Sözleşmenin feshini gerektiren nedenler yoksa 3 (ÜÇ) yıl

e) Yıllık Bedel                :134.400,00 TL+KDV(YÜZOTUZDÖRTBİNDÖRTYÜZ Türk lirası)

f) Geçici Teminat (%3)   :4.032,00TL   (DÖRTBİNOTUZİKİ Türk lirası)                                            g) Yatak Kapasitesi         :65adet

h) Adresi                          :14 Kasım Mah. İrfan Cad. No:53 Iğdır /Merkez

         ı) Telefon                        :0476 227 67 15

2) İHALENİN YAPILACAĞI YER ve SAAT:

a) Yapılacağı yer             :Iğdır Merkez Öğretmenevi ve Aso Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati              :07/02/2022  Saat 10:30

 

3) İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR:

5.1) Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olmak.

5.2) Kiralama ihalelerine katılacak kişiler; ihalelerden yasaklama kararı bulunmadığına dair aldığı belgeyi ibraz eder.

5.3) Sabıka kaydı (Son 6 ay içinde alınmış olmalı.)

5.4) Nüfus cüzdan fotokopisi

5.5) İkametgâh ilmühaberinin aslı (Son 1 ay içinde alınmış olmalı.)

5.6)İlgili meslek odalarından birine en az 3(ÜÇ) yıllık kaydı olduğunu gösterir belge.

5.7) İstekli, ihaleye bizzat katılacaktır (Vekâleten ihaleye girilmez).

5.8) İhaleye 61 yaşından gün almamış gerçek kişiler katılabilir.

5.9) İhale komisyonu başkanı ve üyeleri ile kurum çalışanlarının ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları ihaleye katılamaz.

5.10)Iğdır Merkez Öğretmenevi ve Aso Müdürlüğü'nünIğdır Vakıflar Bankası Şubesi nezdindeki TR79 0001 5001 5800 7285 1020 40ibannolu hesabına, kiralanacak dükkanın ismi belirtilmek suretiyle, takdir edilen yıllık muhammen bedelin en az % 3'ü kadar geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya herhangi bir bankadan alınacak Teminat Mektubunun aslı (2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen değerler) teminat olarak kabul edilecektir.

5.11) Herhangi bir sağlık kurum veya kuruluşundan son altı ay içerisinde alınmış olan sağlık raporu"Bu belge sözleşme imzalama aşamasında yükleniciden istenecektir."

5.12) İhale Şartnamesi (İlgili Kurum Müdürlüğünden temin edilecek ve onaylı olacaktır.)

4-İHALEYE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR:

1-İş Bu İhale İlanı 21/01/2022 Cuma günü saat 10:00'dan 04/02/2022 Cuma saat 16.30'akadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilgili kurum müdürlüğünün ilan panosunda asılı kalacaktır.İstekliler, "İhale Şartnamesi ve Sözleşme Taslağı" dökümanlarını veIğdır Merkez Öğretmenevi ve Aso Müdürlüğü'nün Iğdır Vakıflar Bankası nezdindeki hesabına nakit 4.032,00TL. (dörtbinotuziki Türk lirası)geçici teminat bedeli yatırarakdekontunuIğdır Merkez Öğretmenevi ve Aso Müdürlüğü'ne ihale evraklarıyla beraber teslim edeceklerdir.

 

Not: Yapılacak ihale pandemi koşullarına uygun olacaktır. Katılımcıların bu konuda kurallara riayet etmesi önem arz etmektedir.

 

 

Malik AKŞİT

Kurum Müdür V.

Emek Mah. Bahçeli cad. No 3 - 0476 280 76 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.