IĞDIR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kantin İhale İlanı (IĞDIR MERKEZ ENVER BEY ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Okul Aile Birliği Başkanlığı)

  Iğdır MerkezEnver Bey Ortaokulu MüdürlüğüOkul Aile Birliğine ait kantinin kiralama işlemleri MEB.09/02/2012 tarih 28199 sayılı Okul Aile Birliği yönetmeliğinin 20/3 maddesi hükmü ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/d, 51/g maddeleri gereğince (Kapalı zarf) pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

 

1) İHALE KONUSU İŞİN:

a) Niteliği                        : Kantin Kiralama İşi

b)Yapılacağı yer             : Iğdır Merkez Enver Bey Ortaokulu Müdürlüğü

c) İşin başlama tarihi      :Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren

d) İşin süresi                    :Sözleşmenin feshini gerektiren nedenler yoksa ( 5 ) yıl

e) Yıllık Bedel                :35.000,00 TL (Otuzbeşbin   Türk lirası)

f) Geçici Teminat (%3)  :1050 TL   (Binelli  Türk lirası)                                            g) Öğrenci mevcudu       :304  Kişi 

h) Adresi                         : KARAAĞAÇ MAH. 314 ÜNCÜ SK. NO: 25 MERKEZ / IĞDIR

      ı) Telefon                        : 05304900476

 

2) İHALENİN YAPILACAĞI YER ve SAAT:

a) Yapılacağı yer              :İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Toplantı Salonu)

b) Tarihi ve saati              :07.03.2024 Saat 11.00 Perşembe

 

 

 

 

3) İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR:

5.1) Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olmak.

5.2) Kantin kiralama ihalelerinde isteklilerde, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantin işletmeciliğinden alınmış ustalık belgesine veya kantin işletmeciliğinden alınmış iş yeri açma belgesine sahip olma şartı aranır. Ancak isteklilerin hiçbirinde yukarıda sayılan belgelerin bulunmaması durumunda Ağırlama ve Gıda, Ağırlama ve Gıda Teknolojisi, Aile Ekonomisi ve Beslenme, Aile ve Tüketici Bilimleri, Aile ve Tüketici Hizmetleri, Aşçılık, Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi, Beslenme ve Diyetetik, Beslenme ve Ev Yönetimi, Ev Ekonomisi, Ev İdaresi, Ev Yönetimi-Beslenme, Ev Yönetimi Eğitimi, Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gemi Aşçılığı, Gıda Bilimi ve Teknolojisi, Gıda Mühendisliği, Gıda Kontrolü ve Analizi, Gıda Teknolojisi, Kurum Beslenmesi, Mutfak, Mutfak Sanatları ve Yönetimi, Pasta ve Tatlı Yapımı, Pastacılık, Pastacılık Tatlıcılık ve Şekerlemecilik, Servis, Servis Hizmetleri, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Yiyecek İçecek İşletmeciliği Programı/Bölümü/Alanı/Dallarından birine ait Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre alınmış ustalık/iş yeri açma belgesi, mesleki ve teknik ortaöğretim diploması, ön lisans/lisans diploması, kantin işletmeciliğinden alınmış kalfalık belgesi veya hayat boyu öğrenme kurumları tarafından verilen kantin işletmecisi kurs programı kurs bitirme belgesine ya da 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılmış kurslardan alınan kantin işletmecisi kurs bitirme belgesine sahip olma şartı aranır. (Belgenin fotokopisi çekilerek aslı gibidir yaptırılıp zarf içerisinde teslim edilir.)

5.3) Kantin kiralama ihalelerine katılacak kişiler; ilgili esnaf odasından, adına kayıtlı okul kantin işletmesi olmadığına ve ihalelerden yasaklama kararı bulunmadığına dair aldığı belgeyi ibraz eder.

5.4) Sabıka kaydı (Son 6 ay içinde alınmış olmalı.)

5.5) Nüfus cüzdan fotokopisi

5.6) İkametgâh ilmühaberinin aslı (Son 1 ay içinde alınmış olmalı.)

5.7) İhalesine katıldığı okulun servis taşımacılığını yapmamak (İstekli, bu belgeyi ilgili okul müdürlüğünden temin edecektir.)

5.8) İstekli, ihaleye bizzat katılacaktır (Vekâleten ihaleye girilmez).

5.9) İhaleye 61 yaşından gün almamış gerçek kişiler katılabilir.

5.10) İhale komisyonu başkanı ve üyeleri ile birliğin yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları ihaleye katılamaz.

5.11) Iğdır Merkez Enver Bey Ortaokulu Müdürlüğü Okul Aile BirliğininIğdır Ziraatbank Şubesi nezdindeki TR35 0001 0001 5097790102 5001 nolu hesabına, kiralanacak okul kantininin ismi belirtilmek suretiyle, takdir edilen yıllık muhammen bedelin en az %3'ü kadar geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya herhangi bir bankadan alınacak Teminat Mektubunun aslı (2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen değerler) teminat olarak kabul edilecektir.

5.12) Herhangi bir sağlık kurum veya kuruluşundan son altı ay içerisinde alınmış olan sağlık raporu"Bu belge sözleşme imzalama aşamasında yükleniciden istenecektir."

5.13) İhale Şartnamesi (İlgili Okul Müdürlüğünden temin edilecek ve onaylı olacaktır.)

5.14) Şartname bedeli Iğdır Ziraatbank nezdindeki ilgili Okul Aile Birliği hesabına yatırılarak, dekontu ihale dosyasına eklenecektir.

4-İHALEYE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR:

1-İş Bu İhale İlanı 26/03/2024 Pazartesi günü saat 11:00'dan 07/03/2024 Perşembe saat 10.30'akadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilgili okul müdürlüğünün ilan panosunda asılı kalacaktır. İstekliler, "İhale Şartnamesi ve Sözleşme Taslağı" dokümanlarını Iğdır Merkez Enver Bey Ortaokulu Müdürlüğünün Iğdır Ziraatbank nezdindeki hesabına nakit 1050,00 TL. (Binelli Türk lirası) geçici teminat bedeli yatırarak, dekontu Milli Eğitim Müdürlüğüne ihale evraklarıyla beraber teslim edeceklerdir.

 

Gökhan BUZKAN

Okul Müdürü

Emek Mah. Bahçeli cad. No 3 - 0476 280 76 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.