IĞDIR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kantin İhale İlanı

 

IĞDIR MERKEZ İMKB İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Okul Aile Birliği Başkanlığı

 Kantin İhale İlanı

 

 

 

  Iğdır Merkez İMKB İlkokulu Müdürlüğü Okul Aile Birliğine ait kantinin kiralama işlemleri MEB.09/02/2012 tarih 28199 sayılı Okul Aile Birliği yönetmeliğinin 20/3 maddesi hükmü ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/d, 51/g maddeleri gereğince (Kapalı zarf) pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

 

1) İHALE KONUSU İŞİN    :

a) Niteliği                        : Kantin Kiralama İşi

b)Yapılacağı yer             : Iğdır İMKB İlkokulu Müdürlüğü                               

c) İşin başlama tarihi      :Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren

d) İşin süresi                   :Sözleşmenin feshini gerektiren nedenler yoksa ( 5 ) yıl

e) Yıllık Bedel                :10.000,00 TL (Onbin Türk lirası)

f) Geçici Teminat (%3)  : 300,00 TL (Üçyüz  Türk lirası)                                            g) Öğrenci mevcudu       :510 Kişi 

h) Adresi                         :Karaağaç Mh. Fatih Cd, Merkez / IĞDIR          

        ı) Telefon                         :(0476) 226 19 48

2) İHALENİN YAPILACAĞI YER ve SAAT:

a) Yapılacağı yer             :İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Toplantı Salonu)

b) Tarihi ve saati              :25/10/2021 Saat 14:00

 

 

 

 

3) İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR:

5.1) Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olmak.

5.2) Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır. (Belgenin fotokobisi çekilerek aslı gibidir yaptırılıp zarf içerisinde teslim edilir.)

5.3) Kantin kiralama ihalelerine katılacak kişiler; ilgili esnaf odasından, adına kayıtlı okul kantin işletmesi olmadığına ve ihalelerden yasaklama kararı bulunmadığına dair aldığı belgeyi ibraz eder.

5.4) Sabıka kaydı (Son 6 ay içinde alınmış olmalı.)

5.5) Nüfus cüzdan fotokopisi

5.6) İkametgâh ilmühaberinin aslı (Son 1 ay içinde alınmış olmalı.)

5.7) İhalesine katıldığı okulun servis taşımacılığını yapmamak (İstekli, bu belgeyi ilgili okul müdürlüğünden temin edecektir.)

5.8) İstekli, ihaleye bizzat katılacaktır (Vekâleten ihaleye girilmez).

5.9) İhaleye 61 yaşından gün almamış gerçek kişiler katılabilir.

5.10) İhale komisyonu başkanı ve üyeleri ile birliğin yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları ihaleye katılamaz.

5.11) Iğdır Merkez İMKB İlkokulu Müdürlüğü Okul Aile Birliğinin Iğdır Ziraat Bankası Şubesi nezdindeki TR640001000150922943155001 nolu IBAN hesabına, kiralanacak okul kantininin ismi belirtilmek suretiyle, takdir edilen yıllık muhammen bedelin en az %3'ü kadar geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya herhangi bir bankadan alınacak Teminat Mektubunun aslı (2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen değerler) teminat olarak kabul edilecektir.

5.12) Herhangi bir sağlık kurum veya kuruluşundan son altı ay içerisinde alınmış olan sağlık raporu"Bu belge sözleşme imzalama aşamasında yükleniciden istenecektir."

5.13) İhale Şartnamesi (İlgili Okul Müdürlüğünden temin edilecek ve onaylı olacaktır.)

5.14) Şartname bedeli Iğdır Ziraat Bankası nezdindeki ilgili Okul Aile Birliği hesabına yatırılarak, dekontu ihale dosyasın eklenecektir.

4-İHALEYE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR:

1-İş Bu İhale İlanı 14/10/2021 Perşembe günü saat 12:00'dan 25/10/2021  Pazartesi  saat 13.00'akadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilgili okul müdürlüğünün ilan panosunda asılı kalacaktır. İstekliler, "İhale Şartnamesi ve Sözleşme Taslağı" dokümanlarını Iğdır Merkez İMKB İlkokulu Müdürlüğü Müdürlüğünün Iğdır Ziraat Bankası nezdindeki hesabına nakit 300,00TL. (Üçyüz Türk lirası) geçici teminat bedeli yatırarak, dekontu Milli Eğitim Müdürlüğüne ihale evraklarıyla beraber teslim edeceklerdir.

 

 

 

 

 

                                                                                                                Adnan OK 
                                                                                             Milli Eğitim Müdür Yardımcı

 

Emek Mah. Bahçeli cad. No 3 - 0476 280 76 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.