IĞDIR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Usta Öğretici Başvuruları

 

ÜCRETLİ USTA ÖĞRETİCİCİ GÖREVLENDİRME DUYURUSU

 

2021 - 2022 öğretim yılında Usta Öğretici olarak çalışma talebi başvuruları Ağustos ayı içerisinde e-devlet üzerinden e- yaygın sismine giriş yapılarak elektronik ortamlarda yapılacaktır. Görevlendirmeler e-yaygın üzerinden yapılacağı için öğretmenler ve diğer kamu kurumunda çalışanların sisteme girip kurs başvurusu yapması gerekmektedir.

 

Başvuru sahibi tüm işlemlerin doğru ve kuralına uygun yapılmasından kendisi sorumlu olacaktır. Bu çerçevede başvurunun   1-31 Ağustos tarihleri arasında yapılması, gerekli tüm belgelerin sisteme tanıtılması, iletişim bilgileri dahil tüm bilgilerin sisteme doğru olarak işlenmesi, kurs açabileceği modülleri sistem üzerinden doğru olarak seçmesi işlemlerinden başvuru sahibinin kendisi sorumlu olacaktır. 

 

Başvuru sırasında (Ağustos ayı içinde) kuruma herhangi bir belge ve ya dosya verilmeyecek olup, talep edilen kurs açılacağı zaman puan sırasına göre görevlendirme yapılacak ve usta öğretici adayı kuruma davet edilerek dosyasını da beraberinde kuruma getirecektir. Dosya içerisinde sisteme tanıttığı belgeleri ve aşağıda belirtilen evrakları asıllarıyla berabere getirerek doğrulanıp onaylandıktan sonra dosyası alınıp arşivlenecektir.

 

AddThis Sharing Buttons

 

Share to FacebookShare to TwitterShare to WhatsAppShare to YazdırShare to Diğer

 

0 04.08.2021 28

 

 

 

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüzce 2021/2022 Eğitim Öğretim Yılında açılacak kurs programlarında görevlendirilmek üzere Ders Ücreti Karşılığı /Ücretli Usta Öğretici talepleri alınacaktır. Başvurular 1-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında istenen belgeler ile birlikte e-yaygın modülüne elektronik ortamlarda yapılacaktır. Başvuru sürecinde kuruma herhangi bir dosya teslim edilmeyecektir. Değerlendirme, sisteme yüklenen dokümanlar üzerinden yapılacak; daha sonra görevlendirme yapılması durumunda dosya alınıp incelenecektir.

 

 

 

İLAN YOLUYLA ÜCRETLİ USTA ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİNDE ARANACAK ŞARTLAR ŞUNLARDIR

 

 

 

a) Görev alacağı kursun öğretim programında belirtilen eğitici şartını taşımak.

 

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

 

c) 18 yaşını doldurmuş olmak.

 

ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

 

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 

 e) Askerlikle ilişiği bulunmamak.

 

 f) Sağlık durumu yönünden görevini yapmasına engel bir durumu olmamak.

 

İlan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmelerinde yapılacak değerlendirmeler, millî eğitim müdürlüklerinde hayat boyu öğrenmeden sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, bir hayat boyu öğrenme kurum müdürü ile bir örgün eğitim kurum müdüründen oluşan komisyon tarafından yapılır ve mülki idare amirinin onayına sunulur.

 

1.     Ücretli usta öğretici başvuruları her yıl Ağustos ayı içerisinde e-devlet sistemi üzerinden e-yaygın modülüne yapılır.

 

2.     Başvuruda bulunacaklardan;

 

Hangi kurs/kurslarda görev almak istediğini belirtenmodüllerin sistemden seçilmesi,

 

a.      Ek-2'deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formundaki puana esas olan belgeler sisteme tanıtılır ve daha sonra görevlendirme yapılacağı zaman aslı görülerek fotokopileri alınır.

 

Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin hususlar şunlardır:

 

Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2'deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir. Başvuru sonuçları eylül ayının ikinci haftasında tamamlanarak ilan edilir. Bu sıralama bir yıl süreyle geçerlidir.

 

a.      Görevlendirmeler yüksek puan alandan başlamak üzere tercih sırasına göreyapılır.

 

b.     Yeni kurs talebi olması hâlinde, sıralamada bulunan ücretli usta öğreticilerden görevlendirme yapılır. Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumunda, kursun açılmasından 7 gün önce duyuru yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve işlemler tekrarlanarak sıralama yapılır.

 

ç) Mücbir sebepler haricinde göreve başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar için bir yıl süreyle görevlendirme yapılmaz.

 

 

 

Sisteme Tanıtılan Belgeler ile birlikte görev verilmek üzere kuruma davet edildiğinizde getirmeniz gerekecek olan evraklar;

 

1. Kimlik Fotokopisi  (Lütfen Aslını da getirip teyit ediniz)
2. En Son Mezun Olduğu Okula Ait Diploma Fotokopisi (Lütfen Aslını da getirip teyit ediniz)
3. Formasyon Belgesi ya da Usta Öğretici Oryantasyon Kurs Bitirme Belgesi (Lütfen Aslını da getirip teyit ediniz)
4. Ustalık ve Usta Öğreticilik Belgeleri (Lütfen Aslını da getirip teyit ediniz)
5. Adli Sicil Kaydı (Son 6 ay içinde alınmış ) (e-devlet üzerinden kolaylıkla alınabilmektedir)
6. S.G.K Uzun Vadeli Hizmet Dökümü ve İşyeri Unvan Listesi (e-devlet üzerinden alınabilmektedir) (Daha önce resmi ve özel eğitim kurumlarında branşında eğiticilik yapmış ve ya başvuru alanında çalışmış usta öğretici adayları için)

 

7- Çalışabilmesinde sağlık yönünden bir engel olmadığına dair beyan yazısı (kurumdan matbu olarak verilerek doldurup imzalanarak dosyaya bırakılacaktır)


Değerlendirme Formu İçin Tıklayınız

 

Emek Mah. Bahçeli cad. No 3 - 0476 280 76 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.